Vi äro musikanter

Även detta är en ringdans som också fungerar på midsommarafton kring midsommarstången.

Leken går till på följande vis. Alla deltagare vandrar runt granen medan man håller varandra i händerna och sjunger

Vi äro musikanter, allt ifrån Skaraborg.
Vi äro musikanter, allt ifrån Skaraborg.
Vi kan spela fio-lio-lio-lej,
vi kan spela basfiol och flöjt!
Och vi kan dansa bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderalla,
vi kan dansa bomfaderalla, bomfaderallan – lej.
Vi kan spela fio-lio-lio-lej
vi kan spela basfiol och flöjt.
Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet,
och vi kan dansa andra hållet, andra hållet med!

Och när man kommer till ”vi kan spela basfiol och flöjt” så ska man låtsas att man spelar dessa instrument. Därefter så fortsätter man att dansa i samband med texten ”Och vi kan dansa…”. Och givetvis så byter man riktning vid andra versen.

Lämna ett svar